Zjednoczeni, nie przezwyciężeni !

Jesteśmy federacją zrzeszającą niezależne związki zawodowe.
Coraz silniejsze ataki na organizacje związkowe wymaga od nas rozwoju szerszej współpracy. Będąc niezależnymi od administracji państwowej, samorządowej, pracodawców, partii politycznych i organizacji gospodarczych; jedynym progiem oparcia są inne zrzeszenia pracowników.
Tworzymy platformę wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących walki o interesy ludzi pracy w celu budowy wspólnego frontu i pomocy wzajemnej niezależnych związków zawodowych.

KONTAKT: 530 377 534

NA TEMAT ZNZZ